entertaining story


  • ቃና ውስጤ ነው

    ልጅ እያለሁ ዲሽ የለንም ነበር፡፡ የኢትዮጲያ ቴሌቪዥን… ማለቴ የኢትዮጲያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ደሞ ለህጻናት የሚያስተላልፋቸው ፕሮግራሞች ..


  • ሞትና ነፍስ

    ሳይንስና ሳይንቲስቶች ነገሮችን ለመረዳት ብሎም ለማረጋገጥ ከዛም ጥቅም ላይ ለማዋል ሁሌም እንደዳከሩ ነው፡፡ ከነዚም ውስጥ..